Viktige datoer 2021-2022

 

Foreldremøte – 27 september

Høstfest/FN-dag;Torsdag 21 oktober kl 15:30 – 16:30 – Høstsuppe og sang

Foreldresamtaler – 47 og 48 på begge avdelinger

Luciafeiring: Mandag 13 desember kl. 08:00

Nissefest: Onsdag 15 desember

Ski/akedag: Torsdag 17 februar

Markering samefolkets dag: Fredag 4 februar

Karneval; Torsdag 3. mars

Påskefrokost; Onsdag 6 april – Lilleskogen, Torsdag 7 april – Storeskogen

Foreldresamtaler vår – Uke 17 og 18 (Førskolebarna må være ferdig før 1. mai)

EID-feiring; 13 mai

Ruskendag; Onsdag 11 mai

17-mai markering: Mandag 16 mai

Heggumlekene; Torsdag 9. juni

Sommerfest; Onsdag 22. juni; 15:00 – 16:30

Overnatting for førskolebarna; 15 juni

Tilvenningsperiode til ny avdeling; mai og juni