Viktige datoer 2023-2024

 

Foreldremøte – 20 september

Høstfest/FN-dag;Tirsdag 24 oktober kl 15:30 – 16:30 – Høstsuppe og sang (foreldrearrangement)

Foreldresamtaler – uke 45-48 begge avdelinger

Luciafeiring: Onsdag 13 desember kl. 08:00 (Foreldrearrangement)

Nissefest: Dato i desember kommer nærmere

Ski/akedag: Januar/Februar 

Markering samefolkets dag: Tirsdag 6. februar

Karneval; Februar

Påskefrokost; Tirsdag 19 mars  – Lilleskogen, Onsdag 20 mars – Storeskogen (foreldrearrangement)

Foreldresamtaler vår – Uke 16-18 (Førskolebarna må være ferdig før 1. mai)

EID-feiring; 10 april

Ruskendag; Dato i mai kommer nærmere

17-mai markering: Torsdag 16 mai

Heggumlekene; Dato i juni kommer nærmere

Sommerfest; Onsdag 19. juni; 15:00 – 16:30 (NB! Ny dato – foreldrearrangement)

Overnatting for førskolebarna;  Tirsdag 11. juni. Mer informasjon kommer 🙂

Tilvenningsperiode til ny avdeling; mai og juni