Viktige datoer 2022-2023

 

Foreldremøte – 28 september

Høstfest/FN-dag;Tirsdag 25 oktober kl 15:30 – 16:30 – Høstsuppe og sang (foreldrearrangement)

Foreldresamtaler – uke 45-48 begge avdelinger

Luciafeiring: Tirsdag 13 desember kl. 08:00 (Foreldrearrangement)

Nissefest: Onsdag 20 desember

Ski/akedag: Januar/Februar 

Markering samefolkets dag: Mandag 6. februar

Karneval; Februar

Påskefrokost; Tirsdag 28 mars  – Lilleskogen, Onsdag 29 mars – Storeskogen (foreldrearrangement)

Foreldresamtaler vår – Uke 16-19 (Førskolebarna må være ferdig før 1. mai)

EID-feiring; 21 april

Ruskendag; Onsdag 10 mai

17-mai markering: Tirsdag 16 mai

Heggumlekene; Torsdag 8. juni

Sommerfest; Onsdag 21. juni; 15:00 – 16:30 (foreldrearrangement)

Overnatting for førskolebarna;  juni

Tilvenningsperiode til ny avdeling; mai og juni