Søke barnehageplass i Heggum Barnehage AS

Du er hjertelig velkommen til å søke om barnehageplass til ditt barn i vår barnehage.
Opptakprossesen er todelt:
Hovedopptak
Supplerende opptak

Kom gjerne innom på besøk om du ønsker å hilse på eller få litt mer informasjon.

Hovedopptak:

Alle foresatte inviteres i perioden 01.01 til 01.03 til å søke om plass for barnehageåret som starter 1. august samme år. Disse søknadene vil bli samordnet i kommunen, slik at vi sammen med de øvrige barnehagene skal forsøke å innfri ditt ønske om barnehageplass. Tildeling av barnehageplasser vil skje umiddelbart etter opptakmøte i kommunen, som regel i midten av mars.

Løpende opptak:

Utenom hovedopptaket vil barnehagen fortløpende tilby ledige barnehageplasser etter hvert som de blir ledige. Disse plassene vil bli tildelt barn på barnehagens venteliste.

Søk barnehageplass:

Barnehagen er med i det samordnede opptaket i Asker kommune. Søknadsskjema finner du ved å logge inn i foreldreportalen i Vigilo.no, Asker Kommune