Velkommen

Heggum Barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Marianne Bjørnstad. Barnehagen driftes lik en ideell organisasjon og ble etablert i 1999. Barnehagen ligger på en gård med fine uteområder, med lite annen biltrafikk enn den som er til og fra barnehagen.

Barnehagens uteområde er inngjerdet og stort, så det gir gode muligheter for barnas lek. Lekeplassen inneholder skog, stor gressplen, grillhytte, sandkasse, husker, klatrestativer, dukkestue, sklie og lekeapparater. Barnehagen har en gapahuk som ligger en liten gåtur vekk fra barnehagen og Tarzan-løype (aktivitetsløype) som er rett utenfor lekeplassen.
«Trollskogen» nedenfor barnehagen er også i bruk for små skogsturer.

Vi disponerer en minibuss, som gir oss store muligheter til turer -også utenfor nærområdet, samt snøscooter til skiløypeoppkjøring og skiaktiviteter.

 

 

 

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid
og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas
behov for omsorg og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg,
læring og danning skal sees i sammenheng»
(Rammeplan 2018)