Planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2022/23:

Fredag 20. Oktober 2023 og Fredag 10 mai 2024.