Ferie- / planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2022/23:

Fredag 21. Oktober 2022 og Fredag 19 mai 2023.