Ferie- / planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2021/22:

Fredag 15. Oktober 2021 og Fredag 27 mai 2022.