Lilleskogen, småbarnsavdeling

Småbarnsavdelingen er for barna i alderen 1-3 år. Her ønsker vi å gi barna opplevelser som styrker samspill, sanser, leken og utvikling.

Lilleskogen er delt inn i to aldersgrupper, hvor ett-åringene er i ekorn-gruppa, og to-åringene i hare-gruppa. 

På en småbarnsavdeling brukes også store deler av dagene på daglige gjøremål som måltider, soving, bleieskift og av- og påkledning. Dette er uformelle læringssituasjoner for barna, og vi ønsker å jobbe på en slik måte at disse situasjonene blir så verdifulle som mulig.

For å gjennomføre dette, står omsorg og anerkjennelse sentralt i arbeidet vårt. Vi som voksne jobber for å møte barna med nærhet, innlevelse og medvirkning gjennom hele dagen, og på en anerkjennende væremåte.

Vi vil at barna skal utvikle en tillit til seg selv og barnehagen, som skal bidra til å danne en trygghet for barnet til å kunne leke, være kreativ og aktivt utforske sine omgivelser.