Informasjon om Heggum Barnehage AS

Heggum Barnehage AS er en 2 avdelings barnehage som ligger i tilknytning til en gård. Gården ligger sentralt i forhold til buss og tog, mellom Midtbygda og Røyken sentrum.
Småbarnsavdelingen ble startet i 1999 som familiebarnehage. Høsten -07 utvidet vi barnehagen til å bli en ordinær 2 avdelings barnehage med egene hus til småbarnsavdelingen og friluftsavdelingen. Det er plass til 15 barn i alderen 0 - 3 år på småbarnsavdelingen. På denne avdelingen jobber det 5 voksne fordelt på 4,6 årsverk inkludert 2 førskolelærer. Friluftsavdelingen ble opprettet i 2006 og har plass til 25 barn i alderen 3 - 6 år. I denne avdelingen jobber det 6 voksne inkludert 2 førskolelærere.
Barnehagene bruker mye tid ute i skog og mark. Vi har egen lavvo og grillhytte på område som blir mye brukt i forbindelse med samlingsstunder og utelek. Friluftsavdelingen har bygget opp to gapahuker i et skogholt, og har egen "trollskog" som brukes i forbindelse med turer o.l. Barnehagen har også egen minibuss som vi bruker når vi skal på skøytebanen i Drammen, teater, museum, skiskole, svømming og andre utflukter som gir oss gode opplevelser og mye læring.

Barnehagen legger mye vekt på at barna skal få gode opplevelser og erfaringer som skaper nysgjerrige, lærevillige og motorisk aktive barn. Uteliv og sosialt samspill i nære relasjoner til voksne og barn prioriteres høyt i vår barnehage.