Humor, glede og lek preger vår hverdag og sammen skal vi skape gode relasjoner og livsvarige minner

Vår visjon; “Natur og uteliv, en arena for lek og utvikling”

Heggum Barnehage AS er en 2 avdelings barnehage beliggende sentralt i Røyken. Barnehagen har egen småbarnsavdeling og friluftsavdeling.

Barnehagen har 5-6 voksne på hver avdeling og arbeider for at barn skal få godt læringsutbytte i varierte, spennende og morsomme opplevelser gjennom barnehagehverdagen.

Barnehagen har friluft og lek som satsingsområder og har Lavvo og grillhytte på vårt 3 mål inngjerede område. Vi har Gapahuk, Tarzan-løype, egen trollskog og minibuss som vi bruker til utflukter. Barnehagen har også egen snøscooter til skiløype-kjøring vinterstid. Vi tilbyr bading i basseng for barn på stor avdeling.

 

Vår visjon: "Natur og uteliv, en arena for lek og utvikling"

Heggum Barnehage har som mål å gi barna en trygg, spennende og utfordrende hverdag i varierte omgivelser. Hverdagen skal bære preg av mye lek, omsorg, glede, humor og felles undring som fremmer barns utvikling. Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om natur og uteliv – og med dette å utvikle gode verdier og holdninger til seg selv, hverandre, naturen og miljøet de har rundt seg, samt å glede seg over å være ute. Dette i nære samspill med andre barn og anerkjennende voksne. Vi vil legge til rette for gode og fleksible lekemiljøer både inne og ute for at barna skal oppleve god lek og medvirkning.

Vigilo brukes til kommunikasjon mellom dere og oss.

Vigilo leverer tidsbesparende løsninger for barnehager, SFO og skoler over hele landet.