Viktige datoer 2019-2020

 

Høstfest: Torsdag 24 oktober kl. 15:00
Lucia: Fredag 13. desember kl. 08:00
Nissefest: Torsdag 19. desember (bare for barna)
Ski og akedag: Tirsdag 21. januar eller tirsdag 18. februar
Samefolkets dag: Torsdag 6. februar (markering dagtid)
Karneval: Torsdag 13. februar (bare for barna)

Påskefrokost:
* Småbarnsavd: Tirsdag 31. mars kl. 08:00
* Friluftsavd: Torsdag 2. april kl. 08:00

Ruskendagen: Torsdag 7. mai (bare for barna)
17. mai: Fredag 15. mai
Heggumlekene: onsdag 3. juni ( bare for barna)
Sommerfest: Torsdag 11. juni kl. 15:00

Ferie og planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2019/20:

Fredag 18. oktober 2019
Torsdag 2. januar 2020
Fredag 22. mai 2020