Viktige datoer

Høstfest: Onsdag 24 oktober kl. 15:00
Lucia: Torsdag 13. desember kl. 08:00
Nissefest: Torsdag 20. desember (bare for barna)
Ski og akedag: Mandag 21. januar eller mandag 18. februar
Samefolkets dag: Onsdag 6. februar (markering dagtid)
Karneval: Torsdag 14. februar (bare for barna)
Påskefrokost:
* Småbarnsavd: Tirsdag 9. april kl. 08:00
* Friluftsavd: Torsdag 11. april kl. 08:00

Ruskendagen: Fredag 3. mai (bare for barna)
17. mai: Torsdag 16. mai
Heggumlekene: onsdag 5. juni ( bare for barna)
Sommerfest: Torsdag 13. juni kl. 15:00

Ferie og planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2017/18:

Fredag 26. oktober 2018
Onsdag 2. januar 2019
Fredag 31. mai 2019