Priser på barnehageplass i Heggum Barnehage AS

Plass Grunnpris Kostpenger Søskenmod ved

barn nr. 2

100% 3135,- 280,- 940,50
80% 2508,- 224,- 752,40
60% 1881,- 168,- 564,30
50% 1567,50,- 140,- 470,25

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon til alle familier, selv om man har barn i forskjellige barnehager i Asker kommune. For de som har barn i to barnehager gjelder kommunens søskenmoderasjon. Moderasjonen gis gjennom den barnehagen der det minste barnet går. Søskenmoderasjon ved barn nr. 3 er på 50% av grunnprisen.