Priser på barnehageplass i Heggum Barnehage AS

Plass Grunnpris Kostpenger Søskenmod ved

barn nr. 2

100% 3040,- 280,- 912,-
80% 2432,- 224,- 729,60
60% 1824,- 168,- 547,20
50% 1520,- 140,- 456,-

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon til alle familier, selv om man har barn i forskjellige barnehager i Røyken kommune. For de som har barn i to barnehager gjelder kommunens søskenmoderasjon. Moderasjonen gis gjennom den barnehagen der det minste barnet går. Søskenmoderasjon ved barn nr. 3 er på 50% av grunnprisen.