Priser på barnehageplass i Heggum Barnehage AS

Plass Grunnpris Kostpenger

Søskenmod ved

barn nr. 2

100% 2910,- 280,- 873,-
80% 2328,- 224,- 698,40
60% 1746,- 168,- 523,80
50% 1455,- 140,- 436,50

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon til alle familier, selv om man har barn i forskjellige barnehager i Røyken kommune. For de som har barn i to barnehager gjelder kommunens søskenmoderasjon. Moderasjonen gis gjennom den barnehagen der det minste barnet går. Søskenmoderasjon ved barn nr. 3 er på 50% av grunnprisen.