Ferie- / planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2018/19:

Fredag 26. Oktober 2018
 Torsdag 2. Januar 2019 (Felles planleggingsdag med alle barnehagene i Røyken Kommune)
Fredag 31. mai 2019