Ferie- / planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2019/20:

Fredag 18. Oktober 2019

Torsdag 2. Januar 2020 (Felles planleggingsdag med alle barnehagene i Røyken Kommune)
Fredag 22. mai 2020