Opptak i Heggum Barnehage AS

Du er hjertelig velkommen til å søke om barnehageplass til ditt barn i vår barnehage.
Opptaksprossesen er todelt:
Hovedopptak
Løpende opptak

Hovedopptak:

Alle foresatte inviteres i perioden 01.01 til 01.03 til å søke om plass for barnehageåret som starter 1. august samme år. Disse søknadene vil bli samordnet i kommunen, slik at vi sammen med de øvrige barnehagene skal forsøke å innfri ditt ønske om barnehageplass. Tildeling av barnehageplasser vil skje umiddelbart etter opptaksmøte i kommunen, som regel i midten av mars.

Løpende opptak:

Utenom hovedopptaket vil barnehagen fortløpende tilby ledige barnehageplasser etter hvert som de blir ledige. Disse plassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henholdt til vår barnehages opptaksregler.

Søk barnehageplass:

Barnehagen er med i det samordnede opptaket i Røyken kommune. Ved å følge denne linken kommer du rett til søknadsskjemaet for barnehager i Røyken: https://tjeneste.d-ikt.no/royken/barnehageplass

Prioritering:

– Barn med funksjonshemning
– Barn med henvisning fra barnevernet
– Søsken til barn som har plass i barnehagen
– Barn av personalet
– Barn som ellers står på ventelisten